2 Dilde Eğitim
NEDEN ÇİFT DİLLİ EĞİTİM?


Çift Dilli Eğitimin, zekâ gelişimi ile çok yakın ilişkisi olduğu ve dilin bireylerin düşünme biçimlerinde çok önemli bir rol oynadığı bilimsel araştırmalarla kanıtlandı.Bu araştırmalar doğrultusunda Çift Dilli Eğitim Sistemi bireylerde büyük farklılık yaratıyor.
Sevgim Anaokulu, öğrencilerine ikinci bir dil öğretmekle kalmayıp, yaşatarak ikinci bir ana dilde edindiriyor.
Çift Dilli Eğitimin Zekâ Gelişimine Katkıları ise şöyle sıralanıyor;

• İki farklı dil, iki farklı düşünme biçimini geliştirir.
• Çift Dilli Eğitim ile yetişen çocuklar soyut kavramları çok daha çabuk algılar ve içselleştirirler, her iki dilde de düşünebilme becerileri geliştirirler; bu da zekâ gelişimini hızlandırır.
• İki dillilik beyni esnek kılar çünkü iki dilli bireyler sıklıkla iki dil arasında geçiş yapmaktadır.

Bu durum bireye, dikkat dağılmasının engellenmesi, aynı anda birden fazla işe kolayca odaklanabilme, farklı durum ve ortamlara kolaylıkla uyum sağlayabilme ve bilgiyi daha uzun süreli zihinde tutabilme gibi pek çok zihinsel avantaj sağlar.


SEVGİM ANAOKULLARI’NDA İNGİLİZCE PROGRAMI

 

Sevgim Anaokullarında İngilizce programımızın temel amacı; çocuklarımıza İngilizceyi Türk ve yabancı eğitmenler eşliğinde sevdirmek, başka bir dil kullanarak da iletişim kurulabileceğini hissettirmek, dinleme, konuşma, anlama, canlandırma becerilerini kullanarak dilin iletişim aracı olduğunu keşfetmelerini sağlamaktır.

 

Çok dilli büyüyen çocukların, bilişsel gelişimlerinin daha yüksek olduğu düşüncesinden yola çıkılarak İngilizce programımızda TPR (Tüm Fiziksel Tepki ) ve TASK BASED (Aktivite Tabanlı) modellerden de faydalanmaktayız. Bu metotlara göre tasarlanan, görsel, işitsel, yaparak ve yaşayarak öğrenmeye dayanan oyun ve aktivitelerle, şarkılar, resimli kartlar, çeşitli objelerle oynanan oyunlar, masa çalışmaları, tekerlemeler, hafıza kartları, canlandırdığımız (role-play) hikâyelerle destekliyoruz.

 

Speaking: ‘Native speaker’ eğitmenimiz tarafından konuşma, anlama, dinleme olarak verilir. Çeşitli oyunların oynandığı derslerde amaç çocuklarımızın konuşma yeteneklerine akıcılık kazandırarak bu konudaki özgüvenlerini geliştirmektir.

 

Farklı kültürlere meraklı ve saygılı bireyler yetiştiriyoruz.  Onların tek ihtiyacı, ilham veren sevgi dolu bir çevre. Bunun için buradayız.

 

***

ENGLISH PROGRAMS IN SEVGIM PRESCHOOLS

 

The primary objective of our English program in Sevgim Preschools is to let our children enjoy the foreign language in the presence of Turkish and Foreign instructors, to make them feel able to communicate using a different language, and to have them discovered the language as a communication tool by using listening, speaking, understanding and imitation skills.

Taking into account that children growing up in a multilingual environment have higher cognitive development, in our English programs we benefit from TPR (Total Physical Response) and TASK BASED (Activity Based) models. As being designed according to these methods, we strengthen the programs through visual, auditory games and activities along with learning by doing and living approach; for instance, songs, flash cards, games with various objects, table exercises, rhymes, memory cards, role-play stories, and so on.

Speaking is given by our native speaker instructor to facilitate talking, understanding, listening abilities of the children. In the classes where various games are played, the goal is to improve the self-esteem of our children by giving them fluency in speaking skills.

We raise individuals who are curious and respectful to different cultures. Their only need is a loving environment that inspires them. We are here for this.