Okul Öncesi Eğitimde Sevgim Anaokulları

Sevgim Anaokulunda eğitim programımız yaşayarak öğrenmeye dayalı, Çoklu Zeka Eğitim Programı, Proje Tabanlı Eğitim Programı, High Scope (etkin öğrenme) Programı, Gems eğitim programı, (yaratıcı düşünce) ve Scamper tekniği bütünleştirilerek uygulanmaktadır. Bu programlar tamamen birbirleri ile uyumlu ve birbirlerini destekleyen eğitim programlarıdır.

Çoklu Zekâ Programı ve Uygulamaları
T.C Millî Eğitim Bakanlığının uygulanmasını istediği Çoklu zekâ programının temeli, Harward Üniversitesi profesörü Howard Gardner’ın yaptığı araştırmalara dayanır. Gardner’a göre biyolojik temele göre sekiz farklı zekâ vardır. Bu zekâ grupları bireysel farklılıkları oluşturur. Çoklu zekâ programı bireysel farklılıklara göre öğrenme tekniklerinden oluşmaktadır. Çoklu zekâ programında öğrenme güçlükleri yoktur, öğrenme farklılıkları vardır. İnsanlar güçlü olan zekâ alanlarını daha fazla kullanır. Diğer zekâ alanlarının gelişimi için yapılacak çalışmalar yaşamlarına zenginlik katar. Anaokulu yıllarında yapılan çoklu zekâ çalışmaları ile bu farklılıklar tespit edilip, öğrenme şekillerine göre verilen eğitimler ile çocukların ilkokulda ve sonraki eğitim hayatlarında daha başarılı olmaları ve daha kolay öğrenmeleri sağlanabilir.

ÇOCUĞUMUZ HANGİ ZEKâ TÜRÜNE YATKIN? Dönem başında çocuklarımıza TIMI (Çoklu Zekâ Testi) uygulayarak çocuklarımızın, hangi zeka alanlarında daha iyi oldukları ve hangi alanlarda desteklenebilecekleri hakkında öğretmenlerine ve siz velilerimize ipucu sunmaktayız. Bu çalışma bir zekâ testi değildir, sonuçları çocukların başarılı ya da başarısız oldukları alanları göstermemektedir. TIMI sonuçları, her bir çocuğumuzun, farklı yollarla öğrenmeye gereksinim duyabileceğine dikkat çekmektedir.

 

High Scope Eğitim Programı Eğitimi

Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde uygulanmakta olan bir eğitim programıdır. Çocukların çok yönlü gelişimine bir başka değişle ‘sosyal, duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişimini ‘ destekleyip geliştiren  bir programdır.

High Scope programında sınıf çeşitli etkinlik köşelerine bölünmüştür. Örneğin; blok ve inşa köşesi, evcilik köşesi, kitap köşesi, bitki ve hayvan köşesi, sanat köşesi gibi… Köşelerde çocuklar farklı türde oyunlar oynayabilirler. Her köşede çocukların rahatça oynayabilmesi için yeterli alan bulunur. Sınıftaki raflar, materyaller ve araç gereçler çocukların ulaşabilecekleri yerlerdedir. Çocuklar bir köşeden bir başka köşeyi rahatlıkla görebilirler ve bir köşeden diğerine rahatlıkla hareket edebilirler. Böylelikle bağımsızlık ve yeterlilik duyguları artar. Etkin bir öğrenme ortamı sağlayan sınıf düzeni, çocuklara sürekli seçimler yapma ve kararlar alma fırsatları verir. Program her gün “Çember Zamanı” olarak adlandırılan bir rutin içerir. Çember Zamanı: Anahtar kelimelere bağlı deneyim ve hatırlatmaya bağlı çalışmalar içerir.

High Scope Eğitim Yaklaşımını kullanmaktaki amacımız,

 • Çocuklarımızı; insanlar, olaylar, materyallerle doğrudan ve kolaylıkla ilişki kurabilmeye teşvik etmek,
 • Çocuklarımızı, Sorumlu, güvenilir ve bağımsız bir şekilde, öncelikle okul hayatına daha sonra da hayata hazır hale getirmeye yardım etmek,
 • Çocuklarımızın kendi istekleri doğrultusunda seçim yapmasına yardımcı olmak,
 • Çocuklarımıza etkin bir öğrenme ortamı sağlayacak şekilde düzenlediğimiz sınıflar ile çocuklarımıza sürekli seçimler yapma ve kararlar alma fırsatı vermek.

 

GEMS Programı Nedir?

GEMS; heyecan verici, etkili, fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır. Çocuklarımızın fen ve matematik bilimlerindeki temel bilimsel kavramları anlamalarını ve bu bilimlere karşı olumlu bir tutum edinmelerini sağlamak, bununla birlikte bağımsız öğrenen,  eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirmek en büyük hedefimizdir.  Çocuklarımızın eğlenerek öğrenmelerini sağlayarak fen ve matematik alanlarında ilk okul basamağında başarılı olduklarını gözlemliyoruz. Bu amaçla farklı eğitim sistemlerini incelemekte ve öğrencilerimiz için yararlı olacağını düşündüğümüz eğitim programlarını programımıza entegre etmekteyiz.

Gems Programını kullanmaktaki amacımız,

 • Çocuklarımızın yeni bilgiler edinip ve özgün fikirler oluşturmaları
 • Hayat boyu bu becerileri kullanmaları
 • Sosyal ilişkileri desteklemek
 • Gözlem becerilerini arttırmak

 

Proje Tabanlı Eğitim

Proje tabanlı öğrenim, çocukları problemlerle uğraşmaya ve bunun sonunda orijinal ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim modelidir. Highscope programı ile uyumlu bir programdır.

Proje Yaklaşımı`nın genel amacı, çocukların zihinsel yaşantılarını geliştirmek, neden sonuç ilişkisi kurabilmelerini sağlamaktır.  Zihin teriminin kapsamında bilgi ve becerilerin yanı sıra duygusal, ahlaki ve estetik duyarlılık da bulunmaktadır. Proje çalışmalarında araştırmalar genellikle öğretmen rehberliğinde çocukların aktif katılımı ile yapılmaktadır.

Proje Tabanlı Eğitimi kullanmaktaki amacımız,

 

 • Çocuklarımızı problem çözme becerisi kazandırmak
 • Neden sonuç ilişkisi kurarak günlük yaşantıyı anlamlandırmalarını sağlamak
 • Pratik deneyimler kazandırmak
 • Yeni ilgi alanları yaratmak
 • Çocuklarımızın ‘Ne’ ve ‘Niçin’ sorularının cevabını daha iyi anlamalarını sağlamak
 • Çocuklarımıza başarma duygusun tattırmak
 • Öz güven gelişimini desteklemek
 • Çocuklarımızın yaratıcı, yansıtıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek

 Scamper Tekniği

Scamper; yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan uygulanması kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Çocuklara farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı verir.

Scamper tekniği kullanmaktaki amacımız,

 • Yapılan etkinliklerde çocuklar nesnelerle ilgili açık uçlu soruları cevaplar bulmalarını sağlamak
 • Farklı düşünme becerilerini kazandırmak
 • Çocukların düşüncelerini geliştirip onların keşif yapmasını cesaretlendirmek
 • Yaratıcılıklarını geliştirme olanağı yaratmak

 

İYİ EĞİTİM, MUTLU ÇOCUKLAR, GÜÇLÜ BİR GELECEK